فرم رضایت سنجی
  لطفا تعداد مراجعات خود را مشخص فرمائيد.   
  سن :  
  جنسيت :   
  وضعيت تاهل :  
  ميزان تحصيلات :    
  بخش :   
  تاريخ :  
  تكميل شده توسط :   
  نحوه بستري :     
  نگهبانی
  نحوه برخورد كاركنان انتظامات در بدو ورود به بيمارستان و ساير قسمتها  
  پذيرش
  طرز برخورد پرسنل پذيرش  
  ارائه آموزشهاي لازم بدو پذيرش  
  نحوه پذیرش و مدت انتظار  
  ارائه توضيحات در رابطه با نوع بيمه، هزينه‌ها، نوع اتاق و ساير موارد مورد نياز با صبر و آرامش  
  منشي بخش
  طرز برخورد و پاسخگويي منشي بخش  
  واحد خدمات
  برخورد پرسنل خدمات با شما  
  وضعيت بهداشت و نظافت بخش، اتاق، سرويس بهداشتي و ...  
  كادر پزشكي
  طرز برخورد و پاسخگويي پزشكان  در خصوص روند درمان  
  ارائه آموزشهاي لازم در طول درمان و ترخيص توسط پزشك به شما  
  در دسترس بودن پزشكان در صورت نياز  
  حفظ حريم شما هنگام معاينه پزشكي  
  كادر پرستاري
  طرز برخورد و پاسخگويي پرسنل پرستاري  
  ارائه آموزشها در طول درمان و ترخيص توسط كادر پرستاري  
  ميزان رسيدگي پرستاران و ارائه خدمات به شما  
  توجه پرستاران به حفظ سكوت و آرامش  
  دسترسي به پرسنل پرستاري در صورت نياز  
  فراهم كردن تسهيلات لازم جهت بهداشت فردي (در اختيار قراردادن لباس، ملحفه و ...)  
  ارئه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار ( رژيم غذايي،  ميدان فعاليت، استفاده از دارو و ... )  
  حفظ حريم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاري  
  كمك به انجام امور مختلف ( خوردن دارو ، غذا و ...)  
  آزمايشگاه
  طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان آزمايشگاه  
  دقت و مهارت نمونه‌گير آزمايشگاه  
  تغذيه
  كيفيت غذا  
  نحوه سرو غذا و جمع‌آوري ظروف  
  رعايت رژيم غذايي بيمار  
  ساعت توزيع غذا  
  طرز برخورد مسئول توزيع غذا  
  ترخيص و صندوق
  سرعت انجام ترخيص  
  ارائه راهنمايي لازم براي انجام امور بيمه‌گري  
  برخورد پرسنل ترخیص  
  طرز برخورد پرسنل صندوق  
  تصويربرداري
  طرز برخورد و پاسخگويي‌كاركنان تصويربرداري (راديولوژي - سونوگرافي -  CT و ...)  
  مدت انتظار در واحد تصويربرداري  
  ارائه آموزش و توضيحات لازم  
  داروخانه
  طرز برخورد و پاسخگويي كاركنان  
  آموزش لازم جهت مصرف دارو  
  نحوه پذيرش و مدت انتظار  
  امكانات رفاهي
  وجود آرامش در بخش ( وضعيت سرو صدا ، نور و  . . . )  
  آیا وضعيت تهويه اتاق ها مناسب است  
  آیا وضعيت بهداشتي و نظافتي مناسب است  
  آیا ساعات ملاقات مناسب است  
  آیا نحوه پاسخ گویی و برخورد مددکار با شما مناسب بوده  
  آیا امكانات براي همراهانتان مناسب بود ( غذا ، صندلي و . . . )  
  امكانات ارتباطي موجود در بخش مناسب است ( تلفن و . . . )  
  آیا مكان مناسب براي انجام فرايض ديني وجود داشت  
  نحوه ارائه خدمات آمبولانس خصوصي ( در صورت استفاده )  
  رعايت حفظ حريم خصوصي  
  علائم هدایت و راهنما براي مراجعه به واحدهاي مختلف کافی است  
  الف)  چنانچه لازم باشد مجددا تحت مراقبت قرار گيريد  آيا به اين بيمارستان مراجعه مي نماييد ؟       
  آيا در صورت نياز به بستري  شدن به اقوام و دوستان خود اين بيمارستان را پيشنهاد مي‌كنيد ؟    
  چنانچه پيشنهاد يا انتقادي داريد، ذكر بفرمائيد  
  در صورت تمایل مشخصات و شماره تماس خود را مرقوم فرمائید:  
  ثبت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0